สังคม » ยกเลิก มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L- A

ยกเลิก มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L- A

19 ตุลาคม 2021
337   0

Spread the love

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติยกเลิกมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L- A หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์ก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบการติดเชื้อลดลง

วันนี้ (19 ต.ค. 64) นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 62/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L- A ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น

จากการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในแคมป์ก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดอื่น ได้พบการติดเชื้อโควิด-19 ลดลง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติยกเลิกคำสั่งดังกล่าว เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่