สังคม » บรรยากาศเลือก สว. ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ลงสมัครเดินทางมาเข้ารับคัดเลือกตั้งแต่เช้า ครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ

บรรยากาศเลือก สว. ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ลงสมัครเดินทางมาเข้ารับคัดเลือกตั้งแต่เช้า ครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ

11 มิถุนายน 2024
64   0

Spread the love

บรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในช่วงเช้าวันนี้ (9 มิ.ย. 67) ที่ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัคร สว. เริ่มทยอยเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับคัดเลือกตั้งแต่ 7 โมงเช้า โดย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มาร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย เพื่อให้การเลือก สว. ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด

สำหรับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีผู้ลงสมัครคัดเลือก สว. ทั้งหมด 344 คน ครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ โดยการเลือก สว.ในวันนี้ จะมีการเลือก 2 รอบ ในส่วนของรอบแรก จะคัดเลือกผู้สมัครในกลุ่มอาชีพเดียวกันให้เหลือกลุ่มละ 5 คน หรือไม่เกิน 100 คน ซึ่งผู้สมัครสามารถลงคะแนนให้กับตนเองได้ จากนั้นก็จะเลือกในรอบสองต่อทันทีให้เหลืออำเภอละไม่เกิน 60 คน โดยจะมีการแบ่ง 20 กลุ่มอาชีพเป็น 4 สาย สายละ 5 กลุ่มอาชีพ แล้วให้ผู้สมัครในสายเลือกไขว้กันเอง ผู้สมัคร 1 คน เลือกได้ 4 กลุ่มอาชีพในสายตนเอง แต่จะไม่สามารถเลือกตนเองได้ หรือจะไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ได้ โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1-3 ของแต่ละกลุ่ม คือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในระดับอำเภอ เพื่อไปในระดับจังหวัดต่อไป

โดย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ได้กล่าวว่า ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นอำเภอที่มีผู้ลงสมัคร สว. มากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และจากการสังเกตการณ์ ก็พบว่า ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเรียบร้อย ยังไม่พบปัญหาใดๆ ซึ่งได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ให้ทำความเข้าใจกับผู้สมัคร เพราะกติกาในการเลือกครั้งนี้มีความซับซ้อน เพื่อป้องกันความผิดพลาด สำหรับเรื่องการร้องเรียนโดยเฉพาะการฮั้วเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง ยังไม่พบพฤติกรรมที่ชัดเจน แต่ให้ กกต.ในพื้นที่ เก็บข้อมูลตรวจสอบ พฤติกรรมทั้งก่อนหน้า และต่อเนื่องจากนี้ ว่าเข้าฐานความผิดหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้ถือว่ามีโทษหนัก ทำจำคุกและปรับ

ด้าน นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สมัครคัดเลือก สว. ทั้ง 25 อำเภอ และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,883 คน ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ โดยคาดว่าในวันนี้จะมีผู้ที่ได้รับเลือก สว. เป็นตัวแทนในระดับอำเภอครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ เพื่อไปคัดเลือกต่อในระดับจังหวัด และคาดว่าท้ายที่สุดแล้ว ในจังหวัดเชียงใหม่จะต้องมีตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น สว. ในกลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างแน่นอน