สังคม » เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระเห็นชอบปรับหอผู้ป่วย รพ.สงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชฯ ปรับเป็นห้องความดันลบ

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระเห็นชอบปรับหอผู้ป่วย รพ.สงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชฯ ปรับเป็นห้องความดันลบ

25 เมษายน 2021
574   0

Spread the love

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ เมตตาเห็นชอบปรับหอผู้ป่วย รพ.สงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ มช. เป็นห้องความดันลบ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระดับปานกลาง โดยความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

ตามความเห็นชอบจาก พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ ในการปรับหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เป็นวอร์ด Cohort Intermediated รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID -19 ระดับปานกลางที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น จำนวน 24 เตียง ให้เสร็จภายใน 24ชม. เมื่อวานนี้ (วันที่ 24 เมษายน 2564)  หลังจำนวนผู้ป่วยทั่วประเทศและจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในการปรับเป็นห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้สัมภาษณ์ว่า “ ได้กราบมนัสการชี้แจงข้อมูลและขออนุญาต พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ เพื่อขอปรับหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เป็นวอร์ด โควิด-19 ระดับปานกลาง ซึ่งพระคุณท่านได้ให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้ดำเนินการได้ทันที นับได้ว่าเป็นภารกิจครั้งสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง ของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. หลังจากที่เราได้ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีอาการไข้ , ปอดอักเสบ จำนวนมากและกำลังรอการรักษา ซึ่งจำนวนผู้ป่วยในขณะนี้ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เราได้คาดการณ์ไว้ โดยในวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินการขยายเตียงรับผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนขึ้น แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการรักษา โดยในครั้งนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ในการปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วย ชั้น 3 ของรพ.สงฆ์แห่งรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ให้เป็นห้อง Negative Pressure Room หรือห้องผู้ป่วยความดันลบ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัย

ด้าน รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. กล่าวว่า “ ในการปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วยตึกสงฆ์ ชั้น 3 รพ.สงฆ์แห่งรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ให้เป็นห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ (Negative Pressure Room) เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มช. และมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มช. และคณะแพทยศาสตร์ มช. ห้องนี้สามารถบำบัดอากาศและฆ่าเชื้อโรค ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ และแต่ละห้องจะมีความดันเป็นลบ ทำให้อากาศจากภายในห้องไม่ไหลย้อนออกมาสู่ภายนอก ทั้งนี้เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย”

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ในครั้งนี้เราได้ร่วมใจมาทำภารกิจเปิดหอผู้ป่วยสำหรับโควิด-19 ที่อาการระดับปานกลาง จำนวน 24 เตียง โดยการปรับหอผู้ป่วย รพ.สงฆ์ฯ ให้เป็นวอร์ด Cohort Intermediated ณ ชั้น 3  รพ.สงฆ์แห่งรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อรับผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19ที่มีอาการปอดอักเสบและไม่มีการรักษาที่ซับซ้อน ทั้งในส่วนการปรับระบบอากาศห้องความดันลบ ติดตั้งกล้องวงจรปิด , หาครุภัณฑ์ , เตรียมแนวทางการทำงาน , จัดหาอัตรากำลัง ถือเป็นภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลา ในเบื้องต้นมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เข้ารับการรักษาในวันนี้แล้ว จำนวน 8 ราย และเริ่มที่จะทยอยเข้ารับการรักษาอีก ในส่วนของพระสงฆ์ที่อาพาธที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลในขณะนี้ได้นิมนต์ย้ายไปยังหอผู้ป่วยชั้น 4 ในอาคารเดียวกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดแด่พระสงฆ์อาพาธทุกรูป และบุคลากรการแพทย์ ของโรงพยาบาล โดยจัดช่องทางห่างจากหอผู้ป่วยดังกล่าว ทั้งนี้คณะฯมีแนวทางที่ว่า ให้ผู้ป่วยมีสถานที่ที่จะให้การรักษา และบุคลากรของเราต้องปลอดภัยครับ ”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ ที่เมตตาเห็นชอบถึงความจำเป็นในการปรับหอผู้ป่วย รพ.สงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ มช. เป็นห้องความดันลบ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในครั้งนี้ คณะฯให้ความมั่นใจสำหรับความปลอดภัยสูงสุดสำหรับพระสงฆ์อาพาธทุกรูป ที่มารับการรักษาที่ รพ.สงฆ์ฯแห่งนี้ และขอพวกเราต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ ไปด้วยกันครับ

ติดตามผ่าน Facebook
https://bit.ly/2S3gOuP