สังคม » ท่าอากาศยานเชียงใหม่กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ท่าอากาศยานเชียงใหม่กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

31 มีนาคม 2021
476   0

Spread the love

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ห้องโถงผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ จิตอาสาพระราชทาน พนักงานบริษัทสายการบิน ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตลอดจนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ซึ่งการบริจาคโลหิตถือเป็นการทำความดีด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้กุศลเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้นอกจากจะสำรองโลหิตไว้ใช้ในกรณีผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินแล้ว ยังเป็นการสำรองโลหิตเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย โดยในวันนี้มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 85 คน บริจาคอวัยวะ 15 คน และบริจาคดวงตา 15 คน.