สังคม » องคมนตรีติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงฯ พร้อมเน้นย้ำการพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อลดปริมาณการนำเข้าเมล็ดพันธุ์

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงฯ พร้อมเน้นย้ำการพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อลดปริมาณการนำเข้าเมล็ดพันธุ์

6 พฤศจิกายน 2019
1055   0

Spread the love

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเข้าร่วม 

การประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและสมุนไพร ซึ่งโครงการหลวงได้มีนโยบายในการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในความรับผิดชอบในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้ง 39 แห่ง โดยเฉพาะกลุ่มพืชผักสมุนไพร โดยได้คัดเลือกพันธุ์ผักที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดจากการปรับปรุงพันธุ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชแล้ว จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ที่มีลักษณะเด่น คือ รสหวาน กรอบ ใบหนากว่าพันธุ์เดิม ผักกาดหวาน มีลักษณะเด่น คือ ใบสีเขียวเข้ม โครงสร้างใบบิดน้อยกว่าพันธุ์เดิม และเบบี้ฮ่องเต้ มีจุดเด่น คือ แข็งแรง อายุหลังการเก็บเกี่ยวนานกว่าเดิมเฉลี่ย 3 วัน

ซึ่งทำให้โครงการหลวงสามารถลดปริมาณการสั่งซื้อและนำเข้าเมล็ดพันธุ์ผักสมุนไพรจากทั้งในและต่างประเทศเป็นมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท ในปีต่อๆ ไป โครงการหลวงมีเป้าหมายลดปริมาณการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ให้มากที่สุด และพัฒนางานผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐาน ไม่มีสารปนเปื้อน และปลอดภัยสำหรับเกษตรกรและผู้บริโภค สำหรับในปี 2563 นี้ โครงการหลวงมีแผนส่งเสริมการปลูกพืชผัก สมุนไพรแก่เกษตรกร ในพื้นที่ปลูก 9,798 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 28 ล้านกิโลกรัม และเกิดรายได้แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า 682 ล้านบาท  

นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังได้กำหนดจัดงานโครงการหลวง 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ แนะนำ และจำหน่ายผลผลิต  ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของโครงการหลวง และยังมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคมนี้ โดยมีผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมการประชุม และผลที่ได้รับจากการประชุม มูลนิธิโครงการหลวงจะนำเสนอและเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ สมัยที่ 63 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี 2563 เพื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาเกษตรที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ในการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมในพื้นที่อื่นในโลก