สังคม » กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19

9 พฤศจิกายน 2020
602   0

Spread the love

“กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 โดยร่วมกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และบริษัท เจียไต๋ จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับการผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 จำนวน 2,165 ราย”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 จำนวน 9 กล่อง จากนายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน

ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร รอบที่ 2 จำนวน 2,165 ราย ซึ่งเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวดังกล่าว ประกอบด้วย พริกขี้หนู กวางตุ้ง แตงกวา กะเพรา คะน้า และผักบุ้ง