สังคม » ตัวแทน 9 ชุมชนใน เขตป่าป้องและเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด รับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 13 จากบริษัทวีพีเอ็นฯ เพื่อต่อยอดพัฒนาพื้นที่

ตัวแทน 9 ชุมชนใน เขตป่าป้องและเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด รับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 13 จากบริษัทวีพีเอ็นฯ เพื่อต่อยอดพัฒนาพื้นที่

28 ตุลาคม 2020
655   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเงินที่บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานจัดการขยะให้กับ อบจ.เชียงใหม่ จัดสรรจากเงินรายได้ค่าดำเนินการเพื่อสมทบในกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.เชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 9 แห่ง โดยมีพล.ต.ท.ชูรัตน์ ปานเหง้า อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัทวีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด, นายไกรศักดิ์ จันทรสุกรีผู้จัดการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,นายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดให้กับตัวแทนของชุมชนที่ได้รับมอบเงินกองทุนดังกล่าว

นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า การจัดสรรเงินรายได้จากการบริหารจัดการขยะของทางบริษัทวีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัดในครั้งนี้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 13 โดยสัดส่วนของรายได้ให้ตามระยะทางตามที่คณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ได้มีมติไว้ ส่วนเงินดังกล่าวการนำไปใช้ประโยชน์ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละชุมชน แต่จุดประสงค์หลักส่วนใหญ่ก็เพื่อนำไปพัฒนาสิ่งแวดล้อม สิ่งสาธารณูปโภคและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมของชุมชน โดยที่ผ่านมาแต่ละพื้นที่ก็มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นประโยชน์กับส่วนรวมตามที่ทางคณะกรรมการชุมชนแต่ละแห่งได้รายงานผลมาให้ทางอำเภอและทางบริษัทฯได้รับทราบ

ทางด้านพล.ต.ท.ชูรัตน์ ปานเหง้า อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัทวีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯมีความยินดีอย่างมากที่ได้รับทราบว่าเงินกองทุนฯที่จัดสรรให้นั้น ทางชุมชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ถึงแม้ว่าตั้งแต่บริษัทฯได้เข้ามาดำเนินการจนถึงปัจจุบันปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงจำนวนขีดความสามารถที่รองรับต่อวันได้ และศูนย์ฯแห่งนี้ก็ยังสามารถรองรับการบริหารจัดการขยะได้อีก 2 ปี

ขณะที่นายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการมอบเงินกองทุนครั้งที่ 13 รอบเดือน เม.ย.-มิ.ย.63 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,457.42 บาท ให้กับตัวแทนชาวบ้านจาก 9 ชุมชน ใน ตำบลป่าป้อง และ ตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด  โดยจะมีการมอบทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง ส่วนการที่จะนำเงินกองทุนที่ได้ไปดำเนินการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับมติของแต่ละชุมชนที่จะดำเนินการ ส่วนเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์เงินกองทุน จะแบ่งสัดส่วนตามระยะทางจากที่ตั้ง ของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ กับชุมชน อ.ดอยสะเก็ด

ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์  กล่าวอีกว่า สำหรับชุมชนที่ได้รับจะมี 9 แห่ง คือบ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1 ซึ่งจะได้รับการจัดสรรมากที่สุดตามสัดส่วนคือตันละ 10 บาท เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งโครงการฯ ขณะที่ อ.ดอยสะเก็ด, ต.ป่าป้อง, บ้านทุ่งยาว ม.8, บ้านกิ่วแล ม.11 จะได้ตันละ 5 บาทและบ้านป่าไม้แดง ม.2, บ้านป่ายางงาม ม.7, บ้านป่าคา ม.4 และบ้านหนองบัวพัฒนา ม.13 จะได้รับสัดส่วนตัน 4 บาทซึ่งการมอบเงินกองทุนครั้งนี้ บ้านป่าตึงน้อย ม.1 จะได้รับเงินจัดสรรจำนวน 58,577.70 บาท อ.ดอยสะเก็ด, ต.ป่าป้อง,บ้านทุ่งยาว ม.8 บ้านกิ่วแล ม.11 จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนเท่ากัน เป็นเงินแห่งละ 29,288.85 บาท ส่วนบ้านป่าไม้แดง ม.2 บ้านป่ายางงาม ม.7 บ้านป่าคา ม.4 และบ้านหนองบัวพัฒนา ม.13 จะได้รับจัดสรรเท่ากันแห่งละ 23,431.08 บาท รวมทั้งหมด 269,457.42บาท

“บริษัทฯเป็นคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทานจาก อบจ.เชียงใหม่เข้าไปดำเนินการตั้งแต่เดือนธ.ค.59 เป็นต้นมา แม้ว่าจะมีปริมาณขยะเข้ามาน้อยกว่ากำลังการผลิต แต่บริษัทฯมีความยินดีที่จะมอบเงินกองทุนนี้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – มิถุนายน 2563 รวมเป็นเงินที่ได้จัดสรรให้กองทุนทั้งหมด 1,763,000.78 บาท”นายเกริก กล่าวชี้แจง.