การศึกษา » คณะการสื่อสารมวลชน มช.ร่วมกับ บริษัท Paneda Tech AB นำเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ ทดลองใช้แจ้งเตือนภัยพิบัติ

คณะการสื่อสารมวลชน มช.ร่วมกับ บริษัท Paneda Tech AB นำเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ ทดลองใช้แจ้งเตือนภัยพิบัติ

31 ตุลาคม 2019
537   0

Spread the love

31 ตุลาคม 2562 ที่คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการบรรยายในหัวข้อ วิทยุในยุคดิจิทัล และวิทยุดิจิทัลกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ โดยมีอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ หน่วยงานด้านวิทยุ และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง

การบรรยายในหัวข้อ วิทยุในยุคดิจิทัล และวิทยุดิจิทัลกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ได้รับเกียรติจาก Mr. Lars-Peder Lundgren Marketing Director และนายอนุพล เตจ๊ะวันโน ผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาคเอเชีย จากบริษัท Paneda Tech AB ซึ่งได้กล่าวถึงการใช้วิทยุในยุคดิจิทัล ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่นควัน ตลอดจนการรายงานสภาพการจราจรในรูปแบบตัวอักษรวิ่งผ่านบนหน้าปัดเครื่องรับวิทยุ หรือเป็นเสียงเตือนด้วยเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ รวมถึงการเชื่อมต่อวิทยุกระจายเสียง และการประยุกต์ใช้งานในอนาคต

โอกาสนี้ได้มีพิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท Paneda Tech AB ที่จะร่วมมือกันนำเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ มาใช้ โดยในระยะแรกจะได้เริ่มทดลองใช้ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนที่จะนำออกไปใช้ประโยชน์ตามวิทยุสาธารณะต่อไป