การศึกษา » คณะประมงฯ ม.แม่โจ้ เปิดอาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมให้บริการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์ด้านประมง

คณะประมงฯ ม.แม่โจ้ เปิดอาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมให้บริการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์ด้านประมง

4 กรกฎาคม 2024
1612   0

Spread the love

รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รก.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน “อาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 2567” (Nexfish Open House 2024) ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อรองรับบริการให้คำปรึกษาและเป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้ผลิตภัณฑ์ด้านประมง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รศ.ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศษฐกิจ ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมงาน ณ อาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Nexfish หรืออาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง เป็นหน่วยงานต้นแบบการเรียนรู้การสร้างคุณค่าทรัพยากรประมง ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดการผลิตเชิงพาณิฃย์ตามความต้องการของตลาด และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำ พัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าแห่งอนาคต เป็น partnership ในการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้ พร้อมผลักดันในเกิดการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างคุ้มค่าด้วยนวัตกรรมของแม่โจ้

นอกจากนั้น Nexfish ยังเปิดรับบริการผลิตสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำตามความต้องการ หรือ การทำ OEM (Original Equipment Manufacturer) เป็นสถานที่ผลิตที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองสถานที่ผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. สำหรับจำหน่ายภายในประเทศ (ใบสำคัญเลขสถานที่ หรือแบบสบ.1/1) ได้รับอนุญาตในการเป็นสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน ที่สามารถผลิตได้ 2 สายงานการผลิต ได้แก่ 1. สายงานการผลิตแบบแห้ง และ 2. สายงานการผลิตแบบเปียก ซึ่งคณะนี้พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
ผู้ที่สนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 08 1914 8232 , 08 7989 6416

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999