สังคม » กรมปศุสัตว์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่ผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ

กรมปศุสัตว์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่ผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ

17 สิงหาคม 2020
423   0

Spread the love

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ บริษัท ลาซาดา ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ตลาดปศุสัตว์ออนไลน์ : เปลี่ยนเกษตรกร ให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” หวังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปปศุสัตว์ สู่ผู้บริโภคมากขึ้น และแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดในช่วงโควิด-19

วันนี้ (17 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ตลาดปศุสัตว์ออนไลน์ : เปลี่ยนเกษตรกร ให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมนี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท ลาซาดา ประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรสามารถขายผลิตภัณฑ์และกระจายผลผลิตสินค้าสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ล้นตลาด โดยเฉพาะสินค้าจากเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายได้ตามปกติ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นผู้ขายสินค้าปศุสัตว์ออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพอีกด้วย

นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ในโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ “เปลี่ยนเกษตรกร ให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัท ลาซาดา ประเทศไทย ได้เข้ามาเพิ่มช่องทางการตลาดในการขายสินค้าทางการเกษตร ในช่วงที่เทรนด์การค้าออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมและมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ผ่านการซื้อขายสินค้าปศุสัตว์ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มลาซาดา ซึ่งเป็นการนำร่อง ขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป