สังคม » ป.ป.ส. ปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและมอบวุฒิบัตร

ป.ป.ส. ปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและมอบวุฒิบัตร

19 กรกฎาคม 2020
500   0

Spread the love

19 กรกฏาคม 2563 นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” และมอบวุฒิบัตรให้กับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในสังกัด กองทัพบก ตำรวจตระเวนชายแดน ศุลกากร ตำรวจภูธร และสำนักงาน ปปส.ภาค 5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 87 นาย โดยมีนายดุลยพิชัย มหาวีระ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด, นายมานิต โกเมศ ผอ.ปปส.ภาค 5 ร่วมมอบวุฒิบัตร และได้รับเกียรติจากนางมยุรฉัตร พันธุศาสตร์ ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และนายวาทิน ดำรงเลาหาพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปราบปรามยาเสพติด สำนักปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมในพิธี

ผลจากการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจ ในการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และสามารถบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ตลอดจนการดำเนินคดีในชั้นศาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่