การศึกษา » วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา แนะนำวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มคนทำงานตามหลักอาชีวอนามัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา แนะนำวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มคนทำงานตามหลักอาชีวอนามัย

25 ตุลาคม 2019
643   0

Spread the love

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมโครงการ New Trend in Perfect Health เทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพดี ที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 265 คน โดยนายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นประธานในโครงการนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพที่ถูกต้อง

สำหรับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทาง โรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นสถานประกอบการใกล้เคียง และเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ประกันตนมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ มาออกบูธประชาสัมพันธ์ แนะนำเรื่องสิทธิประกันสังคม ที่สามารถใช้ได้ทั้งการตรวจสุขภาพ ประจำปี และทำฟัน รายละ 900 บาท ต่อคนต่อปี โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย โดยสามารถเข้ามาใช้สิทธิที่โรงพยาบาลลานนาได้เลย ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีการนำวิทยากรโดย นางภัณฑิรา ตาสา พยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลลานนา มาบรรยายให้ความรู้เรื่องของสุขภาพ โรคเรื้อรัง และแนะนำวิธีการสร้างปลอดภัยจากการทำงานตามหลักอาชีวอนามัย ณ ห้องประชุมอาคารเสริมทักษะ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่