สังคม » จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนต้นยางนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนต้นยางนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

23 ตุลาคม 2019
562   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่จัดจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนนต้นยางนา (เชียงใหม่-ลำพูน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (23 ต.ค.62) ที่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวนมาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนต้นยางนา (เชียงใหม่-ลำพูน) เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พร้อมกันนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่พสกนิกรชาวไทยทั้งหลายได้ประจักษ์ ไม่ว่าจะเป็นการนำวิทยาการ จากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศ มาวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทย และทรงได้ยกเลิกระบบทาส ระบบไพร่ ที่สำคัญยังทรงนำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนได้รับพระราชสมัญญา ว่า “พระปิยมหาราช”

นอกจากกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนนต้นยางนา (เชียงใหม่-ลำพูน) แล้วยังได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวน 10 ต้น ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนต้นยางนากว่า 900 ต้น ซึ่งถูกปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 หรือตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และถูกดูแลรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน