สังคม » หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ สานพลังช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ สานพลังช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

20 เมษายน 2020
425   0

Spread the love

20 เม.ย.2563 ที่บริเวณหน้ามุข อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ สิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค สมทบช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากหน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง มูลนิธิโครงการหลวง มอบผลิตผลทางการเกษตรและน้ำดื่ม และสมาคมสตรีศรีล้านนาไทยจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพ และ Face Shield

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรถุงยังชีพ และ Face Shield ให้แก่อำเภอต่าง ๆ และในส่วนของข้าวสาร อาหารแห้ง ผลิตผลทางการเกษตรและน้ำดื่ม มอบหมายให้ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนวัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน ในช่วงบ่ายของวันนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป