สังคม » คุ้มเสือเชียงใหม่จัดทำข้าวห่อแจกให้กับหน่วยอาสาดับไฟป่าและประชาชนทั่วไป

คุ้มเสือเชียงใหม่จัดทำข้าวห่อแจกให้กับหน่วยอาสาดับไฟป่าและประชาชนทั่วไป

11 เมษายน 2020
628   0

Spread the love

กชกร ไชยบุตร ผู้บริหาร Tiger Kingdom พร้อมทั้งพนักงานของ Tiger Kingdom ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำข้าวห่อหมูทอดทั้งหมด 400 ห่อ เพื่อนำไปแจกให้กับหน่วยอาสาดับไฟป่า และไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหา Covid 19 ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานยังตระหนักถึงความ สดใหม่ และความสะอาด มีการใส่ถุงมือ ปิดหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในการบรรจุห่อ ข้าวห่อที่ได้นำไปมอบให้กับ หมูบ้านม้งดอยปุย รับมอบโดย นายเมธาพันธ์ เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านดอยปุย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

พร้อมทั้งมี ข้าวห่อหมูทอด 150 ห่อ น้ำดื่ม 100 แพ็ค เสื้อสำหรับแจกอาสาดับไฟป่าจำนวนทั้งหมด 50 ตัว ผ้ากันความร้อนและสามารถปิดจมูกได้ทั้งหมด  150 ผืน และมอบให้กับ ศูนย์รับบริจาคกลุ่มสายใต้ออกรถ รับมอบโดยคุณนุช เจ้าของร้านข้าวแกง เว-ฬา เป็นข้าวห่อหมูทอดจำนวน 100 ห่อและน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค และจุดสุดท้ายได้นำไปแจกจ่ายให้กับชาวเชียงใหม่ที่ประสบปัญหา Covid 19 จำนวน 150 ห่อ ณ บริเวณ คูเมือง โดยมีชาวเชียงใหม่บริเวณนั้นๆมารับข้าวห่อเป็นจำนวนมาก ผู้บริหาร Tiger Kingdom มีความยินดีและพร้อมที่จะมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเชียงใหม่ อย่างเสมอมา.