สังคม » ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยว ร่วมถวายโคม แด่องค์พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งนคร หริภุญไชย

ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยว ร่วมถวายโคม แด่องค์พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งนคร หริภุญไชย

13 ตุลาคม 2019
636   0

Spread the love

ชาวจังหวัดลำพูน และ นักท่องเที่ยวถวายโคมประดับบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี แด่องค์พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งนคร หริภุญไชย เนื่องในงาน เทศกาลโคมหลากสี บูชาพระนางจามเทวี ประจำปี 2562 ซึ่งผู้สนใจสามารถมาบูชาโคมไฟถวายแด่พระนางจามเทวี ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงช่วงเทศกาลลอยกระทง

บรรยากาศการท่องเที่ยว ในภาคเหนือก่อนถึงงานเทศกาลประเพณียี่เป็ง ( ลอยกระทง ) ที่จังหวัดลำพูน มีการจัดงานเทศกาลถวายโคม แด่ พระบรมธาตุหริภุญชัย และพระนางจามเทวี โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ บูชาโคมประดับบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย เพื่อถวาย แด่องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ส่วนที่บริเวณบริเวณหน้าสะพานฮอมบุญ ข่วงพันปีลำพูน หน้าประตูมหาวัน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน มีการจัดพิธีเปิดเทศกาลโคมหลากสี บูชาพระนางจามเทวี ประจำปี 2562 โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดงาน

ในปีนี้เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ โดยนำประติมากรรม ไม้ไผ่สานขนาดใหญ่ฝีมือของชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งประดิษฐ์เป็นลักษณะของพระรอดหลวง หนึ่งในพระเบญจภาคี ของประเทศไทย และรูปโคขาว มาจัดแสดงที่บริเวณประตูมหาวัน ใกล้กับวัดมหาวัน ให้นักท่องเที่ยว สามารถบันทึกภาพเป็นที่ระลึกได้ ในงานมีการแสดงฟ้อนโคม 250 คน จากชมรมอนุรักษ์ฟ้อนนครหริภุญชัยจังหวัดลำพูน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเดินขบวนแห่โคม จากบริเวณหน้าสะพานฮอมบุญ ข่วงพันปี ลำพูน ไปถวายโคมบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ซึ่งผู้สนใจสามารถมาบูชาโคมไฟถวายแด่พระนางจามเทวี ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทง