สังคม » “คมสัน” รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดลานงานศิลป์ ฟื้นถิ่นล้านนา ปราชญ์ผญ๋าคนเมือง

“คมสัน” รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดลานงานศิลป์ ฟื้นถิ่นล้านนา ปราชญ์ผญ๋าคนเมือง

7 ธันวาคม 2019
733   0

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดลานงานศิลป์ ฟื้นถิ่นล้านนา ปราชญ์ผญ๋าคนเมือง เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น

เมื่อวันที่7 ธ.ค. 62 ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดลานงานศิลป์ ฟื้นถิ่นล้านนา ปราชญ์ผญ๋าคนเมือง” มีหน่วยงานราชการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โครงการ “เปิดลานงานศิลป์ ฟื้นถิ่นล้านนา ปราชญ์ผญ๋าคนเมือง” เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่จากบรรพบุรุษสู่เยาวชน ในรูปแบบการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ ของวิถีชีวิต และคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชนอีกด้วย.