สังคม » รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ ม.แม่โจ้ สาธิตปลูกถั่วเหลืองสร้างแปลงต้นแบบ

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ ม.แม่โจ้ สาธิตปลูกถั่วเหลืองสร้างแปลงต้นแบบ

3 พฤศจิกายน 2023
306   0

Spread the love

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ ม.แม่โจ้ สาธิตปลูกถั่วเหลืองสร้างแปลงต้นแบบ งาน“นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” หนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ให้เกษตรกร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สาธิตการปลูกถั่วเหลืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นที่ 200 ตารางวา ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นแปลงต้นแบบการปลูกถั่วเหลือง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกร

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะทำงานของมหวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

“ถั่วเหลือง” เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับอาหารคน. อาหารสัตว์ ทั้งที่แปรรูปและสด โดยทางสาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการวิจัยมาโดยตลอด. ในการนี้ จะมีการสร้างความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

พร้อมนี้ได้แนะนำผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกเอาคุณสมบัติเด่นที่ต้องการ ได้แก่ ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2 , ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ และ ข้าวหอมแม่โจ้ 9 ข้าวหอมคุณภาพเพื่อคนไทย พร้อมผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อเผยแพร่ออกสู่เกษตรกร

นับได้ว่าพันธกิจหลักในการพัฒนาองค์ความรู้วิชาการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งยกระดับภาคการเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางของพี่น้องชาวเกษตรกร

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังนิคมสหกรณ์แม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” และพิธีมอบรางวัล นักปลูกถั่วเหลืองมือทอง ต่อไป