สังคม » พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

4 มิถุนายน 2023
435   0

Spread the love

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

ค่ำวานนี้ (3 มิ.ย. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ท่าน นำโดย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้ารับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ พร้อมกับประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และเพื่อความเป็นสิริมงคล

ขณะเดียวกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อีก 3 ท่าน ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียน ณ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร นำโดย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์, วัดสวนดอก พระอารามหลวง นำโดย นายชัชวาลย์ ปัญญา และวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร นำโดย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ทั้งนี้ มีส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

วันวิสาขบูชา หรือ “วันวิสาขะปูระณะมีบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ตามมติสมัชชาสหประชาชาติเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ต่างปีกัน ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง สมควรที่พุทธศาสนิกชน จะเจริญพุทธานุสสติ รำลึกถึงพระอธิคุณและปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า