สังคม » เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจพประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจพประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

26 พฤศจิกายน 2019
500   0

Spread the love

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอัลลัน แมคคินนอนเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคาราวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบและสำรวจสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ อันจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างโอกาสที่จะร่วมมือกันต่อไปในอนาคต