สังคม » อปภ. ติดตามการปฏิบัติการดับไฟป่าของอากาศยาน KA32

อปภ. ติดตามการปฏิบัติการดับไฟป่าของอากาศยาน KA32

26 มีนาคม 2022
290   0

Spread the love

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการปฏิบัติการดับไฟป่าของอากาศยาน KA32 พร้อมตรวจเยี่ยมกำลังพล นักบิน เผยสถานการณ์หมอกควันไฟป่าปีนี้ เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าปีก่อน

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันหมอกควันและไฟป่า ณ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กองพันทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า จากการติดตามการดำเนินงาน พบว่า แนวโน้มสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในปีนี้ เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าปีก่อน โดยมีระบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทหาร พลเรือน และประชาชน และมีการพัฒนาระบบต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนอากาศยาน KA32 จำนวน 1 ลำ เพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย

โดยเมื่อวานนี้ (25 มี.ค. 65) ได้นำอากาศยาน KA32 ออกปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวน ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว มีการทิ้งน้ำ 14 เที่ยว รวมการใช้น้ำ 48,000 ลิตร จนสามารถดับไฟป่าได้เกือบทั้งหมด

ในการนี้ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขอให้จังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนภายหลังจบภารกิจ และขอให้พูดถึงบทบาทของส่วนท้องถิ่นด้วย เพื่อให้จังหวัดอื่นๆ ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ นำประสบการณ์ไปใช้และเป็นโมเดลในการเรียนรู้ สามารถเกิดความต่อเนื่องเมื่อเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน และเกิดการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือจะบรรเทาเบาบางลงไปได้

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ได้เยี่ยมชมอากาศยาน KA32 และพบปะกับนักบิน และกำลังพล พร้อมชื่นชมกำลังพลทุกนายที่มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี