สังคม » รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานฯ ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ

รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานฯ ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ

20 มีนาคม 2022
326   0

Spread the love

วันที่ 20 มีนาคม 2565 นายชาตรี จันทร์ฉาย รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ ตามโครงการ “เครือข่าย ร่วมใจ เพื่อดอยสุเทพ” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด และอาหารกลางวัน 100 ห่อ

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือของฝ่ายปกครองตำบลสุเทพ ชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าหมอกควันตำบลสุเทพ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ภาคีเครือข่ายตำบลสุเทพทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันทำแนวกันไฟและป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่

รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และบางครั้งยังมีผลต่อทัศนวิสัยการขึ้นลงของอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในฐานะสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) ตระหนักดีถึงปัญหาผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจการป้องกันและดับไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนน้ำดื่ม สนับสนุนงบประมาณ และมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นจิตอาสาร่วมดับไฟป่า รวมทั้งงดการฝึกซ้อมดับเพลิงในช่วงฤดูแล้ง