สังคม » เชียงใหม่กำชับผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เชียงใหม่กำชับผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

24 กุมภาพันธ์ 2022
364   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ กำชับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย มอบแก่ผู้กลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างการกักตัว

ตามที่นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนั้น ในส่วนของอำเภอต่างๆ ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยในพื้นที่อำเภอสันกำแพง นายภิญโญ พัวศรีพันธ์ุ นายอำเภอสันกำแพง มอบหมายให้ฝ่ายปกครองอำเภอสันกำแพง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสันกำแพง ตรวจติดตามร้านอาหารในพื้นที่อำเภอสันกำแพงจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ร้าน Fuji ,ร้านอิ่มอุ่นชาบู ,ร้านบ่อสร้างคาเฟ่ ,ร้าน yellow and iron bar ,บ่อตกกุ้งพาราไดซ์ ,ร้านปีใหม่ ,บ่อตกกุ้งเชอร์ใบ ,ร้านลาบเจียงฮาย ,ร้าน inbox bar bistro และร้าน bar77 เพื่อให้คำแนะนำและกำชับให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความความปลอดภัยแก่ประชาชน พร้อมขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่สามารถเดินหน้าได้ต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆ ได้รับทราบและพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้นายอำเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกอสะเลียม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของชาวอำเภอสันกำแพงให้ได้มากที่สุด โดยพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมาก

ในขณะเดียวกันที่อำเภอดอยสะเก็ด นายธนกฤต ฉันทะจำรัส นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยชุดตรวจ ATK แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดแม่คือ จำนวน 205 คน พบผู้มีผลบวกเพียง 5 คนเท่านั้น พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดเตรียมชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยมอบให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวในพื้นที่อีกด้วย

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 286 ราย และพบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 2,472 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดเชียงใหม่จึงเน้นย้ำให้ประชาชนเคร่งครัดในมาตรการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาลให้มากที่สุด พร้อมทั้งเข้ารับการฉัดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันและลดความรุนแรงของโรคที่จะตามมา