สังคม » เชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมพร้อมเทศกาลปีใหม่ 63

เชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมพร้อมเทศกาลปีใหม่ 63

18 พฤศจิกายน 2019
502   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รับทราบนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน พร้อมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันนี้ (18 พ.ย.62) ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562 ผ่านระบบระบบวีดีทัศน์ทางไกล โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย และข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (คณะกรรมการ ศปถ.) โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 หัวข้อการรณรงค์คือ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสัญจรอย่างปลอดภัย และมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ช่วงการประชาสัมพันธ์ ช่วงการเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ และช่วงควบคุมเข้มข้น โดยใช้ 7 มาตรฐานหลัก คือ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการด้านการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และมาตรการบริหารจัดการ โดยจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง