การศึกษา » ศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบทุนให้ ม.แม่โจ้ ช่วยสร้างอนาคตทางการศึกษาให้ นศ.เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบทุนให้ ม.แม่โจ้ ช่วยสร้างอนาคตทางการศึกษาให้ นศ.เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

3 พฤศจิกายน 2021
280   0

Spread the love

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และขอบคุณ พลตรี หม่อมหลวง นภดล จรูญโรจน์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 และ คุณบุญเลิศ ทรายข้าว ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 30 เทคนิคเกษตร 6 พร้อมคณะ ในโอกาสสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ ทุนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 และคณะ จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และทุนศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 30 และเทคนิคเกษตร 6 จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นจำนวน 8 ทุน มูลค่า 80,000 บาท เพื่อร่วมสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้สานต่อความสำเร็จเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของสังคมต่อไป ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้