สังคม » กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯ เชียงใหม่

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯ เชียงใหม่

2 พฤศจิกายน 2021
614   0

Spread the love

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นสำคัญ รวมทั้งประสานความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64  เวลา 10.00 น. นายอู เตนติน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใม่ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ และแสดงความยินดีในวาระโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นในประเด็นสำคัญ รวมทั้งประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง.