สุขภาพ » เปิดรับ Walk in ฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับ Walk in ฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่

1 พฤศจิกายน 2021
303   0

Spread the love

เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 AstraZeneca และเข็มที่ 2 Pfizer ห่างกัน 4-12 สัปดาห์ หรือเข็ม 2 เป็น AstraZeneca ได้ในกรณีจำเป็น ส่วนวัคซีนสูตรไขว้เดิม Sinovac เข็มที่ 1 และ AstraZenaca เข็มที่ 2 ยังคงขอรับการฉีดได้เช่นเดิม โดยสามารถเข้ารับการฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ได้ที่หน่วยฉีดโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ ส่วนเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีตารางเวลาการฉีด ดังนี้

– ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น.
– โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (หอประชุม ม.ช.) วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น.
– โรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น.
– โรงพยาบาลสวนปรุง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-14.00 น.
– ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต วันที่ 2,4,5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น., วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น.
– โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-15.00 น.

ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เรียนหรือทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถแสดงหลักฐานเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้