การศึกษา » คณบดีคณะแพทย์ มช. ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

คณบดีคณะแพทย์ มช. ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

30 ตุลาคม 2021
410   0

Spread the love

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมรพ.สนามเฉพาะกิจบ้านกิ่งแก้ว พร้อมปรึกษาหารือมาตราการการรักษาและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชากรเชียงใหม่ให้ครบ 100% ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติ เชียงใหม่ พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจสำหรับเด็กที่ดำเนินงานโดยคณะแพทย์ศาสตร์ มช. ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า “รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ในส่วนของโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจบ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติ เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ที่ดูแลโดยคณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งทางคณะแพทย์ได้ดูแลอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับคําชื่นชมอย่างดียิ่งในการบริหารจัดการผู้ติดเชื้ออย่างเป็นระบบในครั้งนี้ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือในสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม โดยประเด็นหลัก คือ ความกังวลเรื่องเตียงสําหรับผู้ป่วยหนักที่อาจจะไม่เพียงพอ หากมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีทางออกร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะใช้เครือข่ายของสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในการเพิ่มศักยภาพเพื่อการรองรับผู้ป่วยหนักที่จะเพิ่มขึ้น

อีกประเด็นที่เป็นที่น่ายินดีคือเรื่องการควบคุมการติดเชื้อในระยะยาว โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเร่งการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ครบ 100% ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยจะมีการเพิ่มจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 7 แสนโดส และน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสูตรไขว้ของวัคซีนอีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์นี้  ซึ่งน่าจะเป็นสูตรที่ประชาชนส่วนหนึ่งรอคอย ส่วนรายละเอียดของวัคซีนขอให้ประชาชนได้ติดตามต่อไป ทั้งนี้การฉีดวัคซีนมีจุดประสงค์ เพื่อให้ประชาชนลดอัตราการติดเชื้อ และถึงแม้มีการติดเชื้อก็จะมีความรุนแรงน้อย ตลอดจนได้ปรึกษาหารือเรื่องระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือ Home Isolation โดยนําแนวปฏิบัติและความรู้จากการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการยาที่ใช้การรักษาผู้ป่วย โดยจะได้รับการสนับสนุนมาที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมและยังได้ปรึกษาหารือในมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ในการเปิดเมืองเชียงใหม่ในภาพรวมอีกด้วย”