ท่องเที่ยว » ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมตามโครงการ CHARMING Chiang Mai

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมตามโครงการ CHARMING Chiang Mai

29 ตุลาคม 2021
1129   0

Spread the love

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าและ ขาออกระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมรองรับการเปิดเมืองตามโครงการ CHARMING Chiang Mai
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำสื่อมวลชน ในจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมความพร้อมการเตรียมรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการคัดกรองผู้โดยสาร อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร ร่วมให้ข้อมูล

สำหรับกระบวนการของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จะเริ่มจากการกำหนดหลุมจอดอากาศยาน ที่หลุมจอดหมายเลข 8 จากนั้นผู้โดยสารจะผ่านขั้นตอนต่างๆ 8 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจสอบอุณหภูมิ การจัดเตรียมเอกสาร การตรวจเอกสารสาธารณสุข พิธีการตรวจคนเข้าเมือง การรับสัมภาระ พิธีการศุลกากร การนัดพบผู้ประกอบการนำเที่ยว และการรับผู้โดยสารขึ้นรถไปยังที่พัก เบื้องต้นสามารถรองรับผู้โดยสารได้ชั่วโมงละ 100 คน หรือในหนึ่งเที่ยวบินจะใช้เวลาคัดกรองผู้โดยสารเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมง
ส่วนขั้นตอนของผู้โดยสารขาออก เบื้องต้นกำหนดไว้ 6 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร จากนั้นผู้ที่มีสิ่งของต้องสำแดงเพื่อขอรับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ไปติดต่อเคาน์เตอร์ศุลกากร ก่อนไปถึงขั้นตอนการเช็คอิน การโหลดกระเป๋าสัมภาระ การตรวจตามระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบิน การตรวจหนังสือเดินทาง และการรอเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงพื้นที่ในกระบวนการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เช่น เพิ่มเครื่อง X-ray เพิ่มเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง และจัดพื้นที่ในห้องโถงพักคอยให้เป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้มีสายการบินที่จะทำการบินในเส้นทางระหว่างประเทศ คือ สายการบิน JEJU AIR ทำการบินในเส้นทาง อินชอน-เชียงใหม่-อินชอน ทุกวันศุกร์ โดยเริ่มบินเที่ยวแรกในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลาขาเข้าคือ 22.30 น. และบินออกในเวลา 23.30 น.นอกจากนี้ยังมีสายการบินที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการบินแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันกำหนดการที่จะเริ่มบินได้แก่ สายการบิน Air Asia X Berhad เส้นทางบิน กัวลาลัมเปอร์-เชียงใหม่-กัวลาลัมเปอร์ และสายการบิน Asiana เส้นทางบิน อินชอน-เชียงใหม่-อินชอน ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป คาดว่ามีเที่ยวบินเฉลี่ยประมาณ 70-102 เที่ยวบินต่อวัน ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั้งภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพ หัวหิน ภาคตะวันออกได้แก่ อู่ตะเภา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี และขอนแก่น และภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมที่จะเป็นประตูต้อนรับ ผู้มาเยือน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติ ภายใต้การเดินทางและการท่องเที่ยวในวิถีใหม่ ขณะเดียวกันก็ตระหนักดีถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) ดังนั้นจึงจะปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งนักท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่