สังคม » นายอำเภอดอยสะเก็ดรับมอบเงินจากโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรฯ รวมเป็นเงิน 353,238.60 บาท

นายอำเภอดอยสะเก็ดรับมอบเงินจากโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรฯ รวมเป็นเงิน 353,238.60 บาท

29 ตุลาคม 2021
508   0

Spread the love

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1 ต.ป่าป้อง ก่อนมอบเงินกองทุนให้แก่อำเภอ เทศบาลตำบลป่าป้อง และผู้ใหญ่บ้านซึ่งตั้งอยู่รอบศูนย์กำจัดขยะ รวม 9 แห่ง รวมเงิน 353,238.60 บาท มีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร อดีตนายอำเภอดอยสะเก็ด และนายพจนารถ ศรียารัณย์ อดีต สมาชิกอบจ.เขตอ.เมืองเชียงใหม่ ในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทวีพีเอ็น คอลเลคชั่นส์ จำกัด เข้าร่วมประชุมและมอบเงินกองทุนฯดังกล่าวให้กับตัวแทนชุมชนด้วย

นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า อำเภอ องค์กรท้องถิ่น และผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมบริหารจัดการศูนย์ดังกล่าว ภายใต้ความร่วมมือและพัฒนาแบบบูรณาการ โดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเป็นหลัก พร้อมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนโดยรอบภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์ของชุมชน พร้อมรักษาสภาพแวดล้อมและลดผลกระทบที่มีต่อชุมชนด้วย
ทางด้านนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร อดีตนายอำเภอดอยสะเก็ด ในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบ.วีพีเอ็นฯ กล่าวว่า การมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะฯจะทำทุกๆ 3 เดือนครั้งนี้เป็นรอบเดือนม.ค.-มี.ค.64 โดยสัดส่วนจัดสรรตามที่คณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์กำหนดไว้คือ พื้นที่ตั้งโครงการบ้านป่าตึงน้อยได้สัดส่วนร้อยละ 10 ส่วนอ.ดอยสะเก็ด,ทต.ป่าป้อง,บ้านทุ่งยาว,บ้านกิ่วแล ได้ร้อยละ 5 และบ้านป่าไม้แดง หมู่ 2 บ้านป่ายางงาม บ้านป่าค่าและบ้านหนองบัวพัฒนาได้ร้อยละ 4 รวมขยะที่เข้าสู่ศูนย์ฯในรอบนี้จำนวน 7,679.100 ตัน คิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่จัดสรรครั้งนี้ 353,238.60 บาท

“การมอบเงินดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ซึ่งผู้นำชุมชนต้องทำประชาคม เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ และวางแผนพัฒนาเป็นระบบ ก่อนติดตามและประเมินผลโครงการ เนื่องจากมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนดังกล่าว 3 เดือน/ครั้ง เพื่อรายงานที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าว มีโครงการสร้างหลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักขนาด 1.5 เมตร สูง 3 เมตร ที่บ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นสถานที่สักการะบูชาของประชาชน และผู้สัญจรผ่านไปมาด้วย”ผช.กรรมการผู้จัดการบ.วีพีเอ็นฯ กล่าวชี้แจง