สังคม » จ.ชม.เชิญชวนประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ Walk in เข้าฉีดวัคซีนเข็มแรก หลังคิวผู้ที่ลงทะเบียนใน “ก๋ำแปงเวียง” ครบแล้ว

จ.ชม.เชิญชวนประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ Walk in เข้าฉีดวัคซีนเข็มแรก หลังคิวผู้ที่ลงทะเบียนใน “ก๋ำแปงเวียง” ครบแล้ว

25 ตุลาคม 2021
366   0

Spread the love

เชียงใหม่เชิญชวนประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ Walk in เข้าฉีดวัคซีนเข็มแรก หลังฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ “ก๋ำแปงเวียง” ครบแล้ว พร้อมเตรียมเร่งดำเนินการให้มีการฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 เร็วที่สุด

วันนี้ (25 ต.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนของแต่ละศูนย์ฉีดฯ พบว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาสามารถฉีดวัคซีนไปได้กว่า 60,000 คน ทำให้ขณะนี้ สามารถฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ได้ครบแล้วทั้งหมด ดังนั้น จึงได้มีมติให้มีการเปิดให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกได้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยฉีดวัคซีนทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองเร่งให้บริการฉีดวัคซีนแบบ Walk in ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนก้าเพิ่มอีก 49,900 โดส ซึ่งจะได้มีจัดสรรให้กับแต่ละหน่วยฉีดเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้ทุกหน่วยสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เข้ามารับการฉีดได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอที่มีจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งคาดว่าจะทำให้การฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่เกินกว่าร้อยละ 70 ได้ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้โดยเร็วที่สุด