ท่องเที่ยว » ททท. ยกทีมสำรวจเส้นทางและกระบวนการเข้า-ออก ของผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ททท. ยกทีมสำรวจเส้นทางและกระบวนการเข้า-ออก ของผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

22 ตุลาคม 2021
251   0

Spread the love


วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) นำโดยนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ในโอกาสเดินทางมาสำรวจความพร้อมก่อนการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ด่านหน้า และพื้นที่คัดกรองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าและออกจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ในกระบวนการจัดทำ Standard Operation Procedures (SOP) ในการเปิดประเทศของรัฐบาล

รองผู้อำนวยการท่าอากาศเชียงใหม่ ได้นำคณะ ททท.ฯ สำรวจพื้นที่ ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ที่ได้กำหนดไว้สำหรับเป็นเส้นทางและกระบวนการทั้งขาเข้าและขาออกของผู้โดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และส่วนการแพทย์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการกำหนดมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศตามที่รัฐกำหนด ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และมาตรการด้านสาธาณสุข