สังคม » 27 ตุลาคม 2564 เทศบาลสารภี เตรียมจัดพิธีทำบุญตักบาตรและสืบชะตาต้นยางนา ณ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน

27 ตุลาคม 2564 เทศบาลสารภี เตรียมจัดพิธีทำบุญตักบาตรและสืบชะตาต้นยางนา ณ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน

19 ตุลาคม 2021
348   0

Spread the love

เทศบาลตำบลสารภี เตรียมจัดพิธีทำบุญตักบาตรและสืบชะตาต้นยางนา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนที่ล้วงหลับที่มีส่วนร่วมในการปลูกต้นยางนา พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (18 ต.ค. 64) นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เกินเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลสารภีอย่างรุนแรง ทำให้ต้นยางนาอายุกว่า 139 ปี บนถนนสาย 106 (เชียงใหม่ – ลำพูน) โค่นล้มจำนวน 10 ต้น และยังมีอีกกว่า 50 ต้น โค่นล้มทับบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย และสร้างความหวาดกลัวใก้กับประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น อำเภอสารภี จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสารภี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่อำเภอสารภี กำหนดให้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดถอนสิ่งอัปมงคล (ขึด) เรียกขวัญประชาชนที่ประสบภัย และทำบุญสืบชะตาต้นยางนาที่เหลืออีก จำนวน 543 ต้น โดยจะมีการเปลี่ยนผ้าห่มต้นยางนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี จำนวน 949 ต้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนและอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนผู้ล่วงลับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลูกต้นยางนาและบำรุงรักษา เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการหาแนวทางป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้

ด้าน นายวรเดช เต็มดี นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ชี้แจ้งกำหนดการ โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร โดยนายอำเภอสารภีประธานในพิธี จากนั้นจะมี พิธีสวดถอนสิ่งอัปมงคล (ขึด) พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาต้นยางนา พิธีทำน้ำมนต์ธรณีสารหลวง พิธีเรียกขวัญให้กับประชาชนผู้ประสบวาตภัย และพิธีเปลี่ยนผ้าต้นยางนา-และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนที่ร่วมกันปลูกต้นยางนาและผู้บำรุงรักษาต้นยางนาซึ่งล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งรุกขเทวดาที่รักษาต้นยางนาและเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวง

นอกจากนี้ นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับบริจาค เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการดำเนินงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สนใจมีจิตศรัทธาอยากร่วมทำบุญในพิธีครั้งนี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธี ได้ที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขบัญชี 0202202283038 ชื่อบัญชี โครงการทำบุญตักบาตรและสืบชะตาต้นยางนา สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลสารภี โทร. 084-3785086 , 081-1112729