สุขภาพ » เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคต่างๆ เนื่องจากตอนนี้โลหิตขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤตช่วงการระบาดโควิด-19

เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคต่างๆ เนื่องจากตอนนี้โลหิตขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤตช่วงการระบาดโควิด-19

18 ตุลาคม 2021
256   0

Spread the love

เชิญชวนมาร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคต่างๆ

🔹อุบัติเหตุ
🔹โรคมะเร็ง
🔹โรคหลอดเลือดสมองแตก
🔹เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
🔹หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองแตก
🔹ผ่าตัดโรคฉุกเฉิน
🔹ปลูกถ่ายอวัยวะ

ภาวะต่างๆเหล่านี้ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน และมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตอย่างมาก

แต่โลหิตสำรองขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤตในช่วงการระบาดของโควิด-19

“ใช้โลหิตต่อชีวิต นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่”

🩸มาร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย ได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.00 น. โทร. 053-935624
: สามารถจอดรถได้ บริเวณที่จอดรถ ข้างอาคารศรีพัฒน์ ฝั่งคณะเทคนิคการแพทย์

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/3mf6J9i
Twitter : https://bit.ly/3D0pRii
Blockdit : https://bit.ly/3Fi2HWm
Telegram : https://bit.ly/3l68tT5
Facebook : https://bit.ly/3l4Cm6c
Line@MedCMU : https://bit.ly/2Y9RyGe
Instagram : https://bit.ly/3l7E5HY