สังคม » เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 199 ราย

เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 199 ราย

18 ตุลาคม 2021
332   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 199 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 193 ราย ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ที่ 2,603 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (18 ต.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงถึง 199 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 193 ราย อีก 6 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 7,780 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,603 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 1,483 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 61 ราย โรงพยาบาลรัฐ 419 ราย โรงพยาบาลเอกชน 613 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 27 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 2,183 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 361 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 59 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 44 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 11,949 ราย และรักษาหายแล้ว 9,078 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 849,022 คน คิดเป็นร้อยละ 67.32 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 188,267 คน คิดเป็นร้อยละ 57.45 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 95,226 คน คิดเป็นร้อยละ 78.61 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 565,529 คน คิดเป็นร้อยละ 69.61