สังคม » รพ.สวนดอก เตรียมพร้อมเปิด cohort ward บ้านเด็กกำพร้า กิ่งแก้ว วิบูลสันติ

รพ.สวนดอก เตรียมพร้อมเปิด cohort ward บ้านเด็กกำพร้า กิ่งแก้ว วิบูลสันติ

18 ตุลาคม 2021
358   0

Spread the love

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ และดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ ช พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ มูลนิธิ บ้านเด็กกำพร้า กิ่งแก้ว วิบูลสันติ เพื่อประเมินแนวทางการดำเนินงานในการจัดตั้งหอผู้ป่วยรวม (cohort ward) จากกรณีที่ มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้า กิ่งแก้ว วิบูลสันติ มีเด็กในความดูแล ติดเชื้อโควิด-19 อยู่จำนวนหนึ่ง โดยมี พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ , หัวหน้างานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , บริการกลางโรงพยาบาล ,ผู้ตรวจการ ,หัวหน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ , บุคลากรจากงานเวชระเบียน ร่วมเข้าสำรวจความพร้อมในการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น.

และในช่วงเช้าของวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร มูลนิธิบ้านเด็ก กำพร้า กิ่งแก้ว วิบูลสันติ โดย หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ , หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยกุมาร , หัวหน้างานวิชาการและพัฒนา , งานบริการกลางโรงพยาบาล , ผู้ตรวจการพยาบาล ICN และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้แจงรายละเอียด แผนการดำเนินงาน ต่อไป

โดยเบื้องต้นได้นำเด็กและพี่เลี้ยงที่ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 9 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องจากส่วนใหญ่ มีอาการไข้สูง ในเบื้องต้นแพทย์ผู้รักษาจึงตัดสินใจนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลฯ ไว้ก่อน ส่วนของ มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้า กิ่งแก้ว วิบูลสันติ เตรียมการไว้ให้พร้อม เพื่อสามารถใช้ในการรับเคสที่อาการเริ่มดีขึ้น แล้วจึงค่อยย้ายกลับมาพักฟื้นและกักตัวต่อเนื่องต่อไป