การศึกษา » ร่วมยินกับศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลAD World Scientist and University Rankings 2021

ร่วมยินกับศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลAD World Scientist and University Rankings 2021

17 ตุลาคม 2021
451   0

Spread the love

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center)
คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น Top 50 ของประเทศไทย (อันดับที่ 33) ใน AD World Scientist and University Rankings 2021 โดยสำนัก AD Scientific Index (Alper-Doger Scientific Index)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วยสรีรวิทยาระบบประสาท ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น Top 50 ของประเทศไทย (อันดับที่ 39) ใน AD World Scientist and University Rankings 2021 โดยสำนัก AD Scientific Index (Alper-Doger Scientific Index)