สุขภาพ » ผู้ติดเชื้อโควิดเชียงใหม่สูงต่อเนื่อง 314 ราย

ผู้ติดเชื้อโควิดเชียงใหม่สูงต่อเนื่อง 314 ราย

17 ตุลาคม 2021
419   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงถึง 314 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 308 ราย ส่วนมากยังคงเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (17 ต.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 314 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 308 ราย อีก 6 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 7,581 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,387 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 1,304 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 56 ราย โรงพยาบาลรัฐ 418 ราย โรงพยาบาลเอกชน 593 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 16 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,914 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 414 ราย อาการหนัก (สีแดง) 59 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 43 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 11,750 ราย และรักษาหายแล้ว 9,020 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 842,533 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 187,814 คน คิดเป็นร้อยละ 57.32 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 94,814 คน คิดเป็นร้อยละ 78.27 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 559,905 คน คิดเป็นร้อยละ 68.92