สังคม » กฟผ. แม่เมาะ จับมือ STeP โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการพื้นที่แม่เมาะ ลำปาง ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจฯ ​

กฟผ. แม่เมาะ จับมือ STeP โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการพื้นที่แม่เมาะ ลำปาง ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจฯ ​

16 ตุลาคม 2021
442   0

Spread the love

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดพิธีเปิดงาน “EGAT INNOVATIVE PRODUCTS FESTIVAL 2021” แสดงผลงานพร้อมจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานจากจังหวัดลำปางร่วมเป็นเกียรติ ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ในการนี้ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในฐานะหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการว่า กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นการนำผลงานของผู้ประกอบการภายใต้โครงการฯ ทั้ง 7 กิจการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้านกอรวก วิสาหกิจชุมชนไพรพฤกษาสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดในเรือนโรงบ้านเวียงหงษ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสมุนไพรลำเพยบ้านเวียงสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮิวมัสปรับปรุงบำรุงดินบ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ ธุรกิจร้านกาแฟดอยแม่ส้าน และ บริษัท อารมณ์ดิน จำกัด ออกสู่สายตาประชาชน พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างโอกาสและผลักดันให้ผู้ประกอบการ สำรวจตลาดด้วยตนเองเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยหวังให้เกิดการพัฒนาทักษะการทำธุรกิจด้วยตนเอง พร้อมสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจและก้าวสู่เวทีตลาดกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นผ่านกระบวนการคิดเชิงรุกและการปฏิบัตินำร่อง

ทั้งนี้ การจัดแสดงผลงานผู้ประกอบการภายในงานจัดแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าหัตกรรม (เซรามิก) สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว พร้อมจัดให้มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เชิญชวนกลุ่ม นักลงทุนร่วมชมผลงานผู้ประกอบการ โดยผู้สนใจสามารถร่วมงานพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้เป็นเวลา 3 วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันนี้ (16 ตุลาคม) ถึง 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-20.00 น.