สังคม » เชียงใหม่ เตรียมเปิด “Blue Zone” รับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ตามนโยบายรัฐบาล

เชียงใหม่ เตรียมเปิด “Blue Zone” รับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ตามนโยบายรัฐบาล

15 ตุลาคม 2021
370   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล 1 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้ชื่อ CHARMIMG Chiang mai โดยเปิด “Blue Zone” ซึ่งกระจายอยู่ใน 25 อำเภอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวได้อย่างปลอดภัย

วันนี้ (15 ต.ค. 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMIMG Chiang mai) เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมภายหลังจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแถลงการณ์ “เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว” ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัวนั้น จะต้องเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำ ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส และเป็นการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ ซึ่งการเดินทางเข้ามาผู้เดินทางต้องแสดงตนว่าปลอดเชื้อโควิด-19 จากหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง


เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย จากนั้นจึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดประเทศความเสี่ยงต่ำที่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องกักตัว อาทิ อังกฤษ สิงคโปร์ เยอรมนี จีน และสหรัฐอเมริกา และจะต้องเพิ่มรายชื่อประเทศให้มากขึ้น ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุม ถึงมติของที่ประชุมว่า จากเดิมจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดพื้นที่นำร่อง CHARMIMG Chiang mai ไว้ที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า แต่ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเปิดประเทศพร้อมกันทุกจังหวัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการเปิด CHARMIMG Chiang mai ในทั้ง 25 อำเภอ และกำหนดพื้นที่ “Blue Zone” หรือพื้นที่ปลอดภัย โดยขณะนี้แม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จะยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่พบว่ายังมีพื้นที่อีกกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาด และชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแล ป้องกัน แก้ปัญหาโรคโควิด-19 ของชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานแต่ละชุดไปประชุมหารือกันในกลุ่มย่อยก่อนจะได้มีการประชุมสรุปความพร้อมในด้านต่าง ๆ อีกครั้ง ในวันที่ 26 ตุลาคม นี้