สังคม » คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่าแบบถ้วย จำนวน 3,600 ถ้วย จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่าแบบถ้วย จำนวน 3,600 ถ้วย จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

15 ตุลาคม 2021
318   0

Spread the love

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่าแบบถ้วย จำนวน 3,600 ถ้วย จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.