สุขภาพ » สสจ.เชียงใหม่ รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด แก่เด็กอายุ 1-12 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ 14 พฤศจิกายนนี้

สสจ.เชียงใหม่ รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด แก่เด็กอายุ 1-12 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ 14 พฤศจิกายนนี้

14 พฤศจิกายน 2019
525   0

Spread the love

14 พฤศจิกายน 2562 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 1-12 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นพ.จตุชัย กล่าวว่า ตามที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานข่าวว่าพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งประเทศที่มีผู้ป่วยโรคหัดสูง ได้แก่ มาดากัสการ์ อินเดีย ยูเครน ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย คาซัคสถาน บราซิล แองโกลา และพม่า นอกจากนี้ในช่วงต้นปียังเคยมีการระบาดในบางเมืองของสหรัฐอเมริกาด้วย ส่วนสถานการณ์โรคหัดประเทศไทยนั้น พบว่าอัตราป่วยโรคหัดลดลงมากเมื่อเทียบกับอดีตและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2559 ประเทศไทยเริ่มพบผู้ป่วยโรคหัดเป็นกลุ่มก้อนและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 พบผู้ป่วย 2,926 ราย เสียชีวิต 23 ราย และในปี 2562 นี้ (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562) พบผู้ป่วยแล้ว 1,908 ราย เสียชีวิต 12 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 1 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 1-4 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 5-9 ปี และอายุ 30 – 35 ปี ตามลำดับ โดยจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 84 ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่แน่ใจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นอย่างมาก ประเทศไทยเริ่มให้วัคซีนโรคหัดแก่เด็กอายุ 9 เดือน ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่ปี 2527 ต่อมาในปี 2539 ได้เพิ่มการฉีดวัคซีนโรคหัดเข็มที่ 2 และปัจจุบันได้กำหนดให้มีการเก็บตกเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เมื่อเข้าเรียนชั้นป. 1 อย่างไรก็ตาม การได้รับวัคซีนของประเทศไทยพบว่าถึงแม้ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดโดยรวมจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ก็ยังพบเด็กบางกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) พบผู้ป่วย 567 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต อำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับ คืออำเภอเมือง สันทราย แม่แจ่ม ฝาง และแม่อาย ตามลำดับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 0-4 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี อายุ 25 – 34 ปี อายุ 5-9 ปี และอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ และยังพบได้ในกลุ่มประชากรวัยแรงงาน ประชากรที่อยู่รวมกันหมู่มาก เช่น ในเรือนจำ ค่ายทหาร โรงงาน สถานประกอบการ โรงเรียนประจำและสถานบริการสาธารณสุข อีกทั้งยังพบเด็กต่างด้าวและบุคคลไร้สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้จัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ โดยเน้นกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และการจัดนิทรรศการโรคหัด การเล่นเกมส์ การให้ความรู้และสื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัด และปล่อยแถว อสม.ออกค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มเด็กไทยและเด็กต่างชาติช่วงอายุดังกล่าว ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ทุกราย ยกระดับภูมิคุ้มกันโรคหัดในเด็กให้สูงขึ้น เพียงพอต่อการป้องกันการป่วยและการระบาดของโรคหัด โดยเป็นการให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน(MMR) แก่เด็กอายุ 1-7 ปี และให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน(MR) แก่เด็กอายุ 7-12 ปี

” สำหรับอาการของโรคหัดที่พบบ่อย คือ ไข้ออกผื่น มีไข้สูง 3-4 วัน มีผื่นแดงตามใบหน้าและลำตัว คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ ท้องเสีย และสมองอักเสบซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงที่สุด ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการตรวจดูประวัติการได้รับวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพของบุตรหลาน หากอย่างได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ให้พาบุตรหลานมารับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง และในเวลาเดียวกันก็มีการเปิดโครงการรณรงค์พร้อมกัน ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-211048 ต่อ 110 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 ” นพ.จตุชัย กล่าว