สังคม » เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่  27 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในจังหวัด

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่  27 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในจังหวัด

31 สิงหาคม 2021
436   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ลดน้อยลง เพิ่มแค่ 27 ราย โดย 23 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 2,752 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 456 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (31 ส.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดน้อยลง โดยเพิ่มแค่ 27 ราย โดย 23 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด และอีก 4 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 2,752 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 456 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 141 ราย โรงพยาบาลรัฐ 137 ราย โรงพยาบาลเอกชน 173 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 5 ราย

ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 309 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 132 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 13 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 2 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตยังคงสะสมอยู่ที่ 36 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 6,921 ราย และรักษาหายแล้ว 6,422 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 408,513 คน คิดเป็นร้อยละ 32.39 ของกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 132,118 คน คิดเป็นร้อยละ 40.32 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 51,261 คน คิดเป็นร้อยละ 42.32 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 225,134 คน คิดเป็นร้อยละ 27.71