สังคม » ทหารพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 3 แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตื้นเขิน ในพื้นที่ จ.ลำพูน

ทหารพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 3 แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตื้นเขิน ในพื้นที่ จ.ลำพูน

31 สิงหาคม 2021
449   0

Spread the love

ปัญหา “หน้าฝายทดน้ำแม่ขนาด” ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีตะกอนดินทับถมตื้นเขิน จนฝายไม่สามารถกักเก็บน้ำและทดน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้

สนภ.3 นทพ. กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้ว โดยจัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมด้วยเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการขุดลอกลำน้ำแม่ขนาดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับเกษตรกร

พ.อ. ชูศักดิ์ ธีรากิจ รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ได้เดินทางไปตรวจงานโครงการขุดลอกลำน้ำแม่ขนาด ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 70% โครงการดังกล่าวได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย 500 ไร่ พื้นที่ปลูกกระเทียม 250 ไร่ หอมแดง 150 ไร่ รวมพื้นที่การเกษตรกว่า 900 ไร่