การศึกษา » คณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ จับมือภาคเอกชน เสริมความเข้มแข็งทางวิชาชีพฯ

คณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ จับมือภาคเอกชน เสริมความเข้มแข็งทางวิชาชีพฯ

31 สิงหาคม 2021
548   0

Spread the love

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเสริมสร้างวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนไลน์ สถาปนิก โดยมี อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนไลน์ สถาปนิก เป็นผู้แทนลงนามของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในกิจกรรมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ทำให้ผู้เรียน นักศึกษา เกิดทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพในอนาคต ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ที่สนับสนุนความก้าวหน้าของทั้งสองหน่วยงานอีกด้วย