สุขภาพ » จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 51 ราย

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 51 ราย

20 สิงหาคม 2021
492   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 51 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 37 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 2,397 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกว่า 600 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (20 ส.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 51 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 37 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 14 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 2,397 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 608 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 250 ราย โรงพยาบาลรัฐ 186 ราย โรงพยาบาลเอกชน 162 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 10 ราย

ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 442 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 147 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 17 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 2 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 34 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 6,566 ราย และรักษาหายแล้ว 5,903 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ของเป้าหมายประชากร 1,261,223 คน ซึ่งมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 360,242 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 118,629 คน คิดเป็นร้อยละ 27.23 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 47,044 คน คิดเป็นร้อยละ 33.97 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 194,569 คน คิดเป็นร้อยละ 28.32