เศรษฐกิจ » รมช.พาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ลำไยที่จังหวัดเชียงใหม่

รมช.พาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ลำไยที่จังหวัดเชียงใหม่

18 สิงหาคม 2021
440   0

Spread the love

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระบุเจรจากับจีนปลดล็อกนำเข้าลำไยจากผู้ประกอบการที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว 56 แห่ง และเตรียมปรับโครงการฯ รับซื้อลำไยสดรูดร่วงในราคานำตลาด

วันนี้ (18 ส.ค. 64) ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผลผลิตลำไยเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นเอื้ออำนวยต่อการออกดอกและติดผล ประกอบกับมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2563 ถึงกุมภาพันธ์ 2564 ทำให้ปริมาณผลผลิตล้นตลาดภายในประเทศ จึงต้องมีการระบายผลผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศและตลาดอื่นๆ แต่กลับประสบปัญหาด้านคุณภาพของผลผลิตที่จะส่งออก และราคาผลผลิตที่เกษตรกรนำไปขายให้กับล้งต่างๆ

โดยปัญหาในด้านคุณภาพของผลผลิตลำไยที่ส่งออกนั้น เนื่องมากจากประเทศจีนได้ตรวจพบการปนเปื้อนเพลี้ยแป้งในลำไยส่งออก ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นมา จึงขอให้ทางประเทศไทยระงับการส่งออกลำไยจากล้งที่ตรวจพบปัญหา จำนวน 66 ล้ง และยังมีโรงคัดบรรจุ อีก 9 แห่ง ที่ทางประเทศจีนขอให้ระงับการส่งออกชั่วคราวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทำการเจรจากับประเทศจีนแล้ว ทางประเทศจีนได้อนุญาตให้สามารถส่งออกได้หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงและผ่านการพิจารณาแล้ว แบ่งออกเป็น ผู้ประการล้ง จำนวน 50 แห่ง และโรงคัดบรรจุ อีก 6 แห่ง รวมจำนวน 56 แห่ง ทั้งนี้ทางประเทศจีนแจ้งให้ประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการส่งออกผลไม้ไปจีน เพื่อรับประกันว่าจะไม่มีการปนเปื้อน โดยกรมวิชาการการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เพิ่มมาตรการคัดกรองคุณภาพของลำไยที่จะส่งออกให้เข้มงวดมากขึ้น ทั้งการสุ่มตรวจทั้งขั้นตอนการเก็บ การอบ และก่อนการส่งออก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในส่วนปัญหาราคาลำไยรูดล่วงที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนั้น ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร โดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการให้สามารถดำเนินการรับซื้อลำไยสดรูดร่วงในราคานำตลาดที่ 3 บาท/กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนลำไยต่อไป