สุขภาพ » เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 52 ราย ส่วนมากเป็นการนำเข้ามาจากต่างจังหวัด

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 52 ราย ส่วนมากเป็นการนำเข้ามาจากต่างจังหวัด

10 สิงหาคม 2021
718   0

Spread the love

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 52 ราย ส่วนมากเป็นการนำเข้ามาจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 1,889 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่าวันนี้ (10 ส.ค. 64) จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 52 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 14 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอีก 38 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 1,889 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 782 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 387 ราย โรงพยาบาลรัฐ 212 ราย โรงพยาบาลเอกชน 172 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 11 ราย

ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 600 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 153 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 26 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 3 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 31 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 (ระลอกเดือนเมษายน) จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 6,058 ราย และรักษาหายแล้ว 5,227 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ของเป้าหมายประชากร 1,200,000 คน ซึ่งมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 309,215 คน รวมจำนวน 412,016 โดส