สุขภาพ » เชียงใหม่ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย

เชียงใหม่ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย

13 พฤศจิกายน 2019
503   0

Spread the love

​จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ​นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ของจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 1,764 คน แบ่งการแข่งขันเป็น ระยะ Half Marathon 21 กิโลเมตร จำนวน 98 คน ระยะ Mini-Marathon 10.5 กิโลเมตร จำนวน 270 คน ระยะ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (Fun run) 2 / 5 กิโลเมตร จำนวน 1,372 คน และ VIP  วิ่งได้ทุกระยะ จำนวน 24 คน โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถรับเสื่อวิ่งและ BIB ด้วยตนเอง ได้ในวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-2657-3699

​ทั้งนี้ โครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบทุนให้กับโครงการต่างๆ สานพระปณิธาน เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ชลบุรี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด หนองคาย สุราษฎร์ธานี ตรัง และกรุงเทพมหานคร