สุขภาพ » พ่อเมืองเชียงใหม่ สั่งเร่งสกัดหมู่บ้านบนดอยแม่ริม คลัสเตอร์โป่งแยง พบเชื้อ วันเดียวครึ่งร้อยราย

พ่อเมืองเชียงใหม่ สั่งเร่งสกัดหมู่บ้านบนดอยแม่ริม คลัสเตอร์โป่งแยง พบเชื้อ วันเดียวครึ่งร้อยราย

16 กรกฎาคม 2021
450   0

Spread the love

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ก.ค.นี้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านกองแหะ อ.แม่ริม พร้อมด้วยนายภัควัน ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม และหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อให้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในลักษณะกลุ่มก้อน ในพื้นที่ตำบลโป่งแยง และมีการระบาดเป็นวงกว้าง ในชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอแม่ริม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ประกอบกับพบผู้ติดเชื้อเป็นเด็กในชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจโรงเรียนบ้านกองแหะ โดยใช้อาคารเรียนเป็นที่รักษาตัว มีห้องน้ำแยกชายหญิง และใช้อาคารแผนกเด็กเป็นอาคารพยาบาล ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการลำเลียงที่นอน อุปกรณ์ เครื่องใช้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เข้าประจำการโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจแล้ว และสามารถดำเนินการรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาได้ทันที

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถานโดยงดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ริม ดำเนินการจัดระเบียบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านกองแหะ และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับเมื่อช่วง เย็นวันที่ 16 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 76 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,626 ราย รักษาหายแล้ว 4,179 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 415 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม รวมกับโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจที่บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม 203 ราย โรงพยาบาลรัฐ 126 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 85 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 1 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 27 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 327 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 61 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 26 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย

การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยงสูงหรือผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ (15 ก.ค. 64) ตรวจไปทั้งหมด 2,269 ราย พบติดเชื้อ 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.31 โดยมี 1 รายที่มีผลบวกมาจากต่างจังหวัดแล้วขอเข้ามารักษาในจังหวัด ด้านปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม พบว่ามาจากผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสโรคในต่างจังหวัดแล้วนำเข้ามาในจังหวัด จากนั้นส่งต่อในครอบครัว และที่ทำงานตามมา แต่ในระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมานี้ จะพบสาเหตุจากการสัมผัสในชุมชนเพิ่มมากขึ้น จนทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคเป็นวงกว้างได้ง่าย เช่น คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เคร่งครัดในการกักตัว แยกห่างจากคนในครอบครัว และเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยเร็ว

ด้านการตรวจคัดกรองในกลุ่มผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (15 ก.ค. 64) จุดตรวจสนามบินเชียงใหม่ ตรวจไปทั้งหมด 125 ราย ไม่พบผู้มีผลบวก สถานีรถไฟเชียงใหม่ ตรวจ 6 ราย สถานีขนส่งอาเขต ตรวจ 5 ราย และรถยนต์ส่วนตัว ตรวจ 17 ราย ทั้งหมดไม่พบผู้มีผลบวก ส่วนการคัดกรองพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่ตำบลโป่งแยง บ้านกองแหะ และบ้านบวกเต๋ย ตรวจทั้งหมด 308 ราย พบผู้มีผลบวก 46 ราย ในส่วนของตลาดเมืองใหม่ ตรวจ 110 ราย ไม่พบผู้มีผลบวก โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการตรวจคัดกรองที่บ้านบวกเต๋ยและตลาดเมืองใหม่อย่างต่อเนื่อง

ส่วนคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดมี 7 คลัสเตอร์ โดยวันนี้มี 3 คลัสเตอร์ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ คือ คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 50 ราย (จากการคัดกรองเชิงรุก 46 ราย และมาตรวจที่โรงพยาบาล 4 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับคนขายผักสดที่ตลาดเมืองใหม่ 3 ราย) ส่วนคลัสเตอร์โกดังขนมปังฟาร์มเฮาส์ อำเภอสันกำแพง ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย และคลัสเตอร์ใหม่ ร้าน Relax Express Massage & Spa พบติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในกลุ่มผู้ที่รับสินค้าจากทางโกดังไปขาย จึงขอแจ้งให้ร้านค้าที่รับสินค้ากับทางโกดังฟาร์มเฮ้าส์ สาขาสันกำแพง แจ้งให้พนักงานที่รับสินค้า ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน นับจากวันที่รับสินค้าจากรถส่งวันสุดท้าย

สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 76 ราย มีดังนี้ ผู้ติดเชื้อ 64 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดจาก 3 คลัสเตอร์ โดยพบเพิ่มที่โรงแรม B2 มหิดล จำนวน 2 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนว่ามีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างตกแต่งภายในที่โรงเรียนเอกชนหรือไม่ และอีก 8 ราย เป็นผู้สัมผัสรายก่อนหน้าที่เป็นรายย่อยๆ และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก 2 ราย

ส่วนอีก 12 ราย เป็นผู้ที่นำเข้ามาจากต่างจังหวัด มาจากกรุงเทพมหานคร 2 ราย ปทุมธานี 4 ราย เชียงรายซึ่งมาจากท่าขี้เหล็ก 1 ราย อยุธยา 1 ราย ราชบุรี 1 ราย และแม่ฮ่องสอน 3 ราย โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นกรณีที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและสอบสวนอย่างเร่งด่วน เนื่องจากไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง แต่เข้ามารับจ้างเก็บลำไยทั้งครอบครัวจำนวน 6 คน พบผู้มีผลบวก 3 คน เพราะทีมโควิดชุมชนตำบลแม่สอย สังเกตเห็นว่ามีอาการป่วยคล้ายกับโรคไข้หวัดติดต่อกันหลายคน จึงแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ส่งไปตรวจหาเชื้อ ซึ่งกรณีดังกล่าวต้องชื่นชมทีมโควิดชุมชนเป็นอย่างมากที่คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนในชุมชนเป็นอย่างดี และจากสถานการณ์นี้ทำให้มีกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 17 คน พยาบาลคลินิกเอกชน 1 คน และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจอมทองอีก 7 คน

ส่วนคลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม มีการระบาดในชุมชนที่บ้านกองแหะ โดยวันนี้ตรวจพบว่ามีเด็กนักเรียนบ้านบวกเต๋ย ติดเชื้อเพิ่มอีก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ร่วมกับนายอำเภอ และหน่วยงานสาธารณสุข โดยจะใช้อาคารเรียนในการรักษาผู้ติดเชื้อที่เป็นเด็ก โดยมีครูและผู้ติดเชื้อผู้ใหญ่ที่ไม่มีอาการเป็นผู้ดูแล ส่วนผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีอาการจะนำมารักษาในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด

 

ทั้งนี้ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกท่านรักษามาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคลให้เคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง งดการเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ ล้างมือบ่อยๆ และหากท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องแยกกักตัวเองจากคนอื่นให้ถูกต้อง และร่วมกันฉีดวัคซีนกันให้มากเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนเชียงใหม่ โดยวันนี้รายละเอียดของการฉีดวัคซีน คือ ขณะนี้ผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนแล้ว ร้อยละ 67 จากเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 1.2 ล้านคน ฉีดวัคซีนไปแล้ว 199,221 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ของเป้าหมาย และตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เมื่อผู้ที่จองคิวการฉีดจากหมอพร้อม ฉีดครบแล้ว ก็จะเริ่มเรียกคิวของก๋ำแปงเวียง และจองเป็นหน่วยงานองค์กรต่อไป “อยู่บ้าน ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อคนเชียงใหม่”